PHP Là Gì? - 123Website

PHP Là Gì?

PHP là gì

PHP Là Gì?

php-lam-gi

PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ. Mã lệnh PHP có thể được nhúng vào trong trang HTML nhờ sử dụng cặp thẻ PHP <?php ?>.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Nhúng mã PHP và trang HTML</title>

</head>

<body>

<?php

echo “Xin chào PHP!”;

?>

</body>

</html>

Ngôn Ngữ Lập Trình

Ngôn ngữ lập trình là một loại ngôn ngữ đặc biệt được thiết kế để giúp các lập trình viên có thể dễ dàng tạo ra các phần mềm (hay ứng dụng) máy tính. Ngôn ngữ lập trình bao gồm các quy tắc mà các lập trình viên cần tuân theo khi viết mã lệnh (source code).

Ví dụ về một số quy tắc có trong ngôn ngữ PHP:

  • Mã lệnh của chương trình cần được đặt trong cặp thẻ <?php ?>.
  • Sử dụng dấu hai chấm ; để kết thúc một câu lệnh.
  • Văn bản cần được đặt trong cặp dấu nháy đơn ‘ ‘ hoặc cặp dấu nháy kép ” “

Việc học một ngôn ngữ lập trình chính là việc tìm hiểu các quy tắc viết mã lệnh có trong ngôn ngữ lập trình đó.

Mã Lệnh (Source Code)

Mã lệnh (source code) là một tập hợp các hướng dẫn (hay chỉ thị) được viết để yêu cầu máy tính thực hiện một số tác vụ nhất định. Mã lệnh được viết dưới dạng văn bản thuần tuý và con người có thể đọc được.

<?php

echo 1 + 1;

?>

Ví dụ đoạn mã lệnh trên đây sẽ yêu cầu máy tính thực hiện phép toán cộng giữa hai số và sau đó hiển thị ra màn hình kết quả.

Ngôn Ngữ Kịch Bản

PHP là ngôn ngữ kịch bản (scripting language). Ngôn ngữ kịch bản là một nhánh của ngôn ngữ lập trình. Tập tin chứa mã lệnh viết bằng ngôn ngữ kịch bản (như PHP) có thể được chạy (hay thực thi) trực tiếp trên máy mà không cần phải chuyển sang một định dạng khác.

Đối với các ngôn ngữ như C hay Pascal thì tập tin chứa mã lệnh (source code) cần phải được chuyển sang định dạng khác chứa machine code để máy tính có thể chạy được.

Mã Nguồn Mở

PHP là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở và điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng PHP hoàn toàn miễn phí. PHP có thể được chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac OS và Linux.

manguonmo

Ngôn ngữ lập trình PHP có thể được sử dụng trên nhiều hệ điều hành khác nhau bao gồm Windows, Mac OS và Linux (Ubuntu, Linux Mint…). Phiên bản đầu tiên của PHP được viết bởi Rasmus Lerdorf và cho ra mắt vào năm 1994. Hiện nay, PHP đang là một trong những ngôn ngữ phổ biến hàng đầu được dùng trong lập trình web.

Tập Tin PHP

Các tập tin PHP chứa mã lệnh viết bằng ngôn ngữ PHP.

<?php

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {

echo “$i <br>”;

}

?>

Tập tin PHP được tạo ra nhờ sử dụng chương trình hiệu chỉnh văn bản (code editor) và được lưu trên máy tính (hoặc máy chủ) với phần mở rộng là .php.

Chương Trình Hiệu Chỉnh Mã Lệnh

Chương trình hiểu chỉnh mã lệnh (hay code editor) là một phần mềm được dùng để viết và hiệu chỉnh mã lệnh. Dưới đây là danh sách các chương trình hiệu chỉnh mã lệnh phổ biến trên các hệ điều hành khác nhau:

  • Windows: Notepad (có sẵn trên máy), Notepad++.
  • Mac OSX: TextEdit (có sẵn trên máy), TextMate
  • Ubuntu: getit, Vim.

Các chương trình hiệu chỉnh mã lệnh sử dụng văn bản thuần tuý để lưu trữ mã lệnh. Các ký tự trong văn bản thuần tuý không chứa các định dạng format như màu sắc, cỡ chữ, phông chữ, dấu gạch dưới…

Các văn bản mà ký tự bên trong nó có các định dạng như trên được gọi là văn bản giàu có (hay rich text). Văn bản giàu có được tạo ra bởi các phần mềm như Microsoft Word (trên Windows hay Mac OS), Open Office (trên Ubuntu..). Chính vì vậy chúng ta không dùng các phần mềm này để viết mã lệnh.

 

Trả lời

Anh/chị đang tìm giải pháp website?
Hãy để lại thông tin, đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí hoàn toàn!
 
Điền thông tin tư vấn
Giao diện website

ĐĂNG KÝ
Bạn cần báo giá chi tiết dịch vụ
Vui lòng để lại thông tin dưới đây
JOIN THE COURSE

Hotline tư vấn: 0932092002