Dịch vụ Email Server - 123Website

Dịch vụ Email Server

Email Doanh Nghiệp 1
100.000đ
 • Dung lượng: 10 GB
 • Địa chỉ Email: 20
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
Email Doanh Nghiệp 2
200.000đ
 • Dung lượng: 30 GB
 • Địa chỉ Email: 50
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
Email Doanh Nghiệp 3
360.000đ
 • Dung lượng: 50 GB
 • Địa chỉ Email: 100
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
Email Doanh Nghiệp 4
600.000đ
 • Dung lượng: 100 GB
 • Địa chỉ Email: 200
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
Email Doanh Nghiệp 5
1.000.000đ
 • Dung lượng: 200 GB
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
Email Doanh Nghiệp 6
1.500.000đ
 • Dung lượng: 400 GB
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
Email Doanh Nghiệp 7
1.900.000đ
 • Dung lượng: 1 TB
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
Email Doanh Nghiệp 8
2.500.000đ
 • Dung lượng: 2 TB
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
Anh/chị đang tìm giải pháp website?
Hãy để lại thông tin, đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí hoàn toàn!
 
Điền thông tin tư vấn
Giao diện website

ĐĂNG KÝ
Bạn cần báo giá chi tiết dịch vụ
Vui lòng để lại thông tin dưới đây
JOIN THE COURSE

Hotline tư vấn: 0932092002