Cách Copy Bài Viết Trên Website WordPress 1 Cách Nhanh Nhất

Cách copy bài viết trên website WordPress 1 cách nhanh nhất

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách copy bài viết trên website WordPress một cách nhanh nhất, an toàn và giới thiệu một số plugin có thể hữu ích.

Cách copy bài viết trên website WordPress
Cách copy bài viết trên website WordPress

Copy một trang hoặc bài viết trên website WordPress không chỉ đơn giản là sao chép và dán nội dung. Bạn cũng có thể giữ lại mẫu trang, dữ liệu SEO và hình ảnh để tiết kiệm thời gian khi thiết kế lại trang web mới hoặc cập nhật nội dung của bạn.

May mắn thay, việc copy các trang và bài đăng cũng như tất cả dữ liệu liên quan của chúng trong WordPress có thể dễ dàng. Có nhiều cách đơn giản để hoàn thành công việc, cả khi có và không có plugin. Hãy bắt đầu tìm hiểu ngay vào!

Copy bài viết trên website trong WordPress dễ dàng với các plugin này

Copy bài viết trên website trong WordPress rất đơn giản khi bạn sử dụng plugin, vì mọi thứ được thực hiện ngay trong bảng điều khiển của bạn. Plugin cũng là cách copy bài viết trên website an toàn nhất để sao chép bài đăng hoặc trang, vì bạn sẽ không trực tiếp sửa đổi mã nguồn trang web của mình.

Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ phù hợp, đây là bốn plugin đáng để thử.

Cách copy bài viết trên website sử dụng Duplicate Post

Một trong những cách copy bài viết trên website WordPress nhanh chóng là sử dụng plugin Duplicate Post.

Duplicate Post - Cách Copy Bài Viết Trên Website Nhanh Nhất
Duplicate Post

Để sao chép một bài đăng bằng công cụ này, bạn chỉ cần:

 1. Cài đặt và kích hoạt plugin.
 2. Sau khi cài đặt trong bảng điều khiển WordPress của bạn, đi tới Bài viết > Tất cả bài viết ( khi bạn muốn sao chép Bài viết ) hoặc tới Trang> Tất cả các trang (khi bạn muốn sao chép Trang).
 3. Di chuyển đến trang hoặc bài đăng bạn muốn sao chép và nhấp vào Sao chép hoặc Tạo bản nháp để copy bài viết đó.
 4. Nhiều trang hoặc bài đăng có thể được chọn và bạn có thể sao chép tất cả chúng cùng một lúc bằng Click lựa chọn hàng loạt 

Với cách copy bài viết trên website này bạn dễ dàng sử dụng và sao chép mọi thứ từ nội dung của trang hoặc bài đăng đến các nhận xét liên quan. Nó cũng cung cấp tùy chọn tiền tố hoặc hậu tố để phân biệt bài đăng gốc của bạn và bài sao chép.

Sử dụng Duplicate Page and Post 

Duplicate Page and Post không có nhiều tính năng, nhưng bù đắp cho điều đó ở tốc độ. Plugin nhẹ này là một trong những cách copy bài viết trên website hoặc trang trong WordPress nhanh nhất và sẽ không làm nặng trang web của bạn với những thông báo không cần thiết.

Duplicate Page and Post - Cách Copy Bài Viết Trên Website
Duplicate Page and Post

Để sao chép một trang hoặc bài đăng bằng plugin này, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Cài đặt và kích hoạt plugin.
 2. Đi tới Bài viết > Tất cả hoặc Trang > Tất cả , tùy thuộc vào những gì bạn muốn sao chép.
 3. Di chuyển tới trang hoặc bài viết bạn muốn sao chép.
 4. Nhấp vào tùy chọn Sao chép hoặc Tạo bản nháp.

Cách copy bài viết trên website sử dụng Duplicate Page

Duplicate Page cung cấp một số tính năng bổ sung mà một số plugin sao chép khác không cung cấp. Plugin này sẽ sao chép các bài đăng, trang và các loại bài đăng tùy chỉnh. Ngoài ra, bạn có thể lưu các bản sao kết quả dưới dạng bản nháp, đang chờ xử lý, công khai hoặc riêng tư.

Duplicate Page Cách copy bài viết trên website
Duplicate Page

Để sử dụng Duplicate Page, bạn chỉ cần:

 1. Cài đặt và kích hoạt plugin.
 2. Cấu hình cài đặt của nó để đáp ứng nhu cầu của bạn.
 3. Di chuyển tới Trang > Tất cả hoặc Bài viết > Tất cả để tìm nội dung bạn muốn sao chép.
 4. Nhấp vào tùy chọn Sao chép hoặc Tạo bản nháp.

Copy bài viết trên website bằng plug in Post Duplicator

Một plugin sao chép đơn giản khác là Post Duplicator . Cách copy bài viết trên website này tạo bản sao chính xác của bất kỳ bài đăng hoặc trang nào, bao gồm các loại bài đăng tùy chỉnh, trường tùy chỉnh và phân loại tùy chỉnh. Nó nhanh chóng và dễ sử dụng và không tạo thêm nhiều trọng lượng cho trang web của bạn.

Post Duplicator Cách copy bài viết trên website
Post Duplicator

Để sao chép nội dung bằng công cụ này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt plugin và kích hoạt nó.
 2. Di chuyển đến Bài viết > Tất cả hoặc Trang > Tất cả để tìm nội dung bạn muốn sao chép.
 3. Tìm  bài viết hoặc trang bạn muốn sao chép.
 4. Nhấp vào tùy chọn Sao chép hoặc Tạo bản nháp .

Cách copy bài viết trên website trong WordPress mà không cần plugin

Tất nhiên, bạn không phải sử dụng plugin để sao chép trang hoặc bài viết trong WordPress. Điều này cũng có thể được thực hiện theo cách thủ công, bằng cách chỉnh sửa tệp funtions.php hoặc sao chép và dán code có liên quan. Hãy xem cách hoạt động của cả hai phương pháp.

Cách copy bài viết trên website qua mã functions.php

Một trong những cách thủ công để sao chép trang hoặc bài đăng WordPress là chỉnh sửa mã trong tệp functions.php của bạn . Mặc dù điều này có thể dễ dàng thực hiện, nhưng bạn cần phải thận trọng và tạo bản backup trang web của mình trước.

Để kích hoạt sao chép cho các bài đăng, bạn cần truy cập tệp functions.php của mình và mở nó để chỉnh sửa, sử dụng Giao thức truyền tệp an toàn (FTP) hoặc bất kỳ phương pháp nào khác mà bạn thích. Sau đó, bạn sẽ cần thêm đoạn mã sau vào cuối file functions.php:

/*
* Function for post duplication. Dups appear as drafts. User is redirected to the edit screen
*/
function rd_duplicate_post_as_draft(){
global $wpdb;
if (! ( isset( $_GET['post']) || isset( $_POST['post']) || ( isset($_REQUEST['action']) && 'rd_duplicate_post_as_draft' == $_REQUEST['action'] ) ) ) {
wp_die('No post to duplicate has been supplied!');
}
/*
* Nonce verification
*/
if ( !isset( $_GET['duplicate_nonce'] ) || !wp_verify_nonce( $_GET['duplicate_nonce'], basename( __FILE__ ) ) )
return;
/*
* get the original post id
*/
$post_id = (isset($_GET['post']) ? absint( $_GET['post'] ) : absint( $_POST['post'] ) );
/*
* and all the original post data then
*/
$post = get_post( $post_id );
/*
* Cách copy bài viết trên website
* if you don't want current user to be the new post author,
* then change next couple of lines to this: $new_post_author = $post->post_author;
*/
$current_user = wp_get_current_user();
$new_post_author = $current_user->ID;
/*
* if post data exists, create the post duplicate
*/
if (isset( $post ) && $post != null) {
/*
* new post data array
*/
$args = array(
'comment_status' => $post->comment_status,
'ping_status' => $post->ping_status,
'post_author' => $new_post_author,
'post_content' => $post->post_content,
'post_excerpt' => $post->post_excerpt,
'post_name' => $post->post_name,
'post_parent' => $post->post_parent,
'post_password' => $post->post_password,
'post_status' => 'draft',
'post_title' => $post->post_title,
'post_type' => $post->post_type,
'to_ping' => $post->to_ping,
'menu_order' => $post->menu_order
);
/*
* insert the post by wp_insert_post() function
*/
$new_post_id = wp_insert_post( $args );
/*
* get all current post terms ad set them to the new post draft
*/
$taxonomies = get_object_taxonomies($post->post_type); // returns array of taxonomy names for post type, ex array("category", "post_tag");
foreach ($taxonomies as $taxonomy) {
$post_terms = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, array('fields' => 'slugs'));
wp_set_object_terms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false);
}
/*
* Cách copy bài viết trên website
* duplicate all post meta just in two SQL queries
*/
$post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id");
if (count($post_meta_infos)!=0) {
$sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) ";
foreach ($post_meta_infos as $meta_info) {
$meta_key = $meta_info->meta_key;
if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue;
$meta_value = addslashes($meta_info->meta_value);
$sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'";
}
$sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel);
$wpdb->query($sql_query);
}
/*
* finally, redirect to the edit post screen for the new draft
*/
wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) );
exit;
} else {
wp_die('Post creation failed, could not find original post: ' . $post_id);
}
}
add_action( 'admin_action_rd_duplicate_post_as_draft', 'rd_duplicate_post_as_draft' );
/*
* Cách copy bài viết trên website
* Add the duplicate link to action list for post_row_actions
*/
function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) {
if (current_user_can('edit_posts')) {
$actions['duplicate'] = 'Duplicate';
}
return $actions;
}
add_filter( 'post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 )

Để kích hoạt tính năng sao chép cho các trang, hãy sử dụng mã tương tự nhưng thay thế dòng cuối cùng bằng:

add_filter('page_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2);

Tiếp theo, bạn có thể lưu tệp và tải lại tệp lên máy chủ của website. Sau đó, bạn có thể quay lại bảng điều khiển WordPress của mình. Một nút Duplicate sẽ xuất hiện khi bạn di chuột qua một trang hoặc bài viết bạn muốn sao chép.

Cách copy bài viết trên website theo cách thủ công sao chép và dán mã code

Nếu bạn không muốn chỉnh sửa tệp functions.php của mình , bạn có thể sao chép và dán mã cho trang hoặc bài đăng mà bạn muốn sao chép theo cách thủ công.

Để làm điều này, bạn sẽ cần:

 1. Mở trang hoặc bài viết bạn muốn sao chép.
 2. Di chuyển tới thanh Công cụ chỉnh sửa bài viết Trực Quan & Văn Bản .
 3. Chọn tab Văn Bản
 4. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A sau đó Ctrl + C để copy toàn bộ mã code có trong trang hoặc bài viết.
 5. Nhấp tạo Bài viết mới hoặc Trang mới .
 6. Trong bài viết hoặc trang mới, hãy mở tab Văn Bản
 7. Nhấn tổ hợp phí Ctrl + V để dán mã code đã copy vào.
 8. Sau đó click chọn tab Trực Quan để chỉnh sửa nội dung vừa copy
 9. Trang hoặc bài đăng mới bây giờ phải là bản sao của trang hoặc bài viết cũ.

Quá trình này có thể mất một chút thời gian và bạn sẽ cần thực hiện riêng cho từng trang hoặc bài đăng mà bạn muốn sao chép. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một plugin nếu bạn đang muốn sao chép nhiều nội dung.

Tiếp tục học với 123WEBSITE

123Website vừa hướng dẫn bạn các cách copy bài viết trên website 1 cách nhanh nhất, đơn giản hóa trải nghiệm WordPress của bạn thật dễ dàng với tính năng sao chép trang. Có rất nhiều bài viết kiến thức WordPress khác có thể giúp ích cho bạn, chẳng hạn như  HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO MỤC LỤC TRONG WORDPRESS DỄ DÀNG, HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI CHUẨN SEO VỚI PLUGIN YOAST SEO ,…..

Tại 123WEBSITE, với kinh nghiệm 9 năm trong lĩnh vực thiết kế Website hơn 1000 khách hàng đang tin dùng dịch vụ, chúng tôi cung cấp các giải pháp:  Xây dựng và phát triển website, Giải pháp quảng cáo trực tuyến, giải pháp công nghệ quản lý trong doanh nghiệp…

Bạn cần giải pháp xây dựng Website hãy xem qua một số Mẫu thiết kế Website mới nhất của chúng tôi để bắt đầu xây dựng thương hiệu của bạn ngay hôm nay.

Trả lời

Anh/chị đang tìm giải pháp website?
Hãy để lại thông tin, đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí hoàn toàn!
 
Điền thông tin tư vấn
Giao diện website

ĐĂNG KÝ
Bạn cần báo giá chi tiết dịch vụ
Vui lòng để lại thông tin dưới đây
JOIN THE COURSE

Hotline tư vấn: 0932092002