Các ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất - 123website

Các ngôn ngữ lập trình web phổ biến

Ngôn ngữ lập trình web là gì?

Ngôn ngữ lập trình web là các ngôn ngữ được sử dụng để phát triển các trang web và ứng dụng web. Các ngôn ngữ này thường được sử dụng để tạo nội dung động, tương tác với người dùng và kết nối với cơ sở dữ liệu.

Ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất năm 2023

Một số ngôn ngữ lập trình web phổ biến bao gồm:

  1. HTML (HyperText Markup Language): được sử dụng để tạo và định dạng các trang web.
  2. CSS (Cascading Style Sheets): được sử dụng để tùy chỉnh giao diện trang web, bao gồm màu sắc, font chữ, vị trí và kích thước các phần tử.
  3. JavaScript: được sử dụng để tạo các tính năng động trên trang web, bao gồm tương tác người dùng, xử lý dữ liệu và thay đổi nội dung trang web.

Ngoài ra, các ngôn ngữ lập trình web khác như PHP, Python, Ruby và Java cũng được sử dụng phổ biến để phát triển các ứng dụng web và kết nối với cơ sở dữ liệu.

Một số khái niệm cơ bản liên quan đến ngôn ngữ lập trình web bao gồm:

  1. Server-side scripting languages: Là các ngôn ngữ lập trình dùng để xử lý các yêu cầu từ phía client-side trên server, phổ biến như PHP, Ruby on Rails, Python, Java…
  2. Client-side scripting languages: Là các ngôn ngữ lập trình dùng để tương tác trực tiếp với user trên browser, phổ biến như JavaScript, jQuery…
  3. Framework: Là các công cụ giúp giảm thời gian và công sức trong việc phát triển ứng dụng web, và giúp tạo ra các ứng dụng có chất lượng cao hơn, phổ biến như React, Angular, Vue.js, Ruby on Rails, Django, Laravel, Symfony…

Các ngôn ngữ lập trình web thường được sử dụng để phát triển các trang web động và các ứng dụng web, bao gồm các trang web thương mại điện tử, các trang web dịch vụ trực tuyến, các trang web chia sẻ thông tin và các trò chơi trực tuyến. Mỗi ngôn ngữ và công cụ có những đặc điểm riêng, phù hợp với các mục đích và nhu cầu khác nhau của người dùng.

Những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay

Hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình web khác nhau, tuy nhiên một số ngôn ngữ phổ biến nhất trong lập trình web là :

1. HTML (HyperText Markup Language)

ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ lập trình HTML

HTML (HyperText Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để xây dựng các trang web. HTML được sử dụng để định dạng và trình bày nội dung trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, các liên kết, các biểu mẫu nhập liệu, và nhiều loại nội dung khác.

HTML được tạo ra bởi Tim Berners-Lee vào năm 1991 khi ông làm việc tại CERN (Tổ chức Hạt nhân Châu Âu) nhằm mục đích truyền tải các tài liệu giữa các nhà nghiên cứu. Từ đó, HTML đã phát triển và trở thành ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

HTML sử dụng các thẻ (tag) để định dạng và trình bày nội dung trên trang web. Mỗi thẻ HTML bao gồm một từ khóa được đặt trong dấu ngoặc nhọn và được sử dụng để chỉ định loại nội dung được đặt trong thẻ đó. Ví dụ, thẻ <p> được sử dụng để định dạng một đoạn văn bản, thẻ <img> được sử dụng để đưa hình ảnh vào trang web.

HTML được sử dụng chủ yếu để tạo ra các trang web tĩnh, có nghĩa là các trang web không thể thay đổi nội dung của chúng trên trình duyệt của người dùng. Tuy nhiên, HTML cũng được sử dụng để tạo ra các trang web động bằng cách kết hợp với các ngôn ngữ lập trình phía khách hàng như JavaScript hoặc các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ như PHP hoặc Python.

HTML là một phần quan trọng của việc phát triển các trang web và là một kiến thức cơ bản mà mọi lập trình viên web cần nắm vững.

2. CSS: CSS (Cascading Style Sheets)

ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ lập trình CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ định dạng được sử dụng để trình bày và định dạng nội dung trên trang web. CSS cho phép lập trình viên tách riêng phần trình bày và định dạng của trang web với phần nội dung của trang, giúp cho quá trình phát triển trang web trở nên dễ dàng hơn và giúp tối ưu hóa trang web.

CSS được sử dụng để định dạng và trình bày các phần của trang web bao gồm văn bản, hình ảnh, bảng, biểu đồ, nút nhấn, hình nền và các phần khác của trang web. Với CSS, lập trình viên có thể tạo ra các trang web với các kiểu định dạng khác nhau, bao gồm kiểu chữ, màu sắc, độ rộng và chiều cao, đường viền và nhiều thuộc tính khác.

CSS được sử dụng trong kết hợp với HTML để tạo ra các trang web động, với sự trợ giúp của JavaScript. Ví dụ, CSS có thể được sử dụng để thay đổi các thuộc tính của một phần tử khi người dùng di chuột qua phần tử đó hoặc khi phần tử đó được nhấn.

CSS được phát triển bởi W3C (World Wide Web Consortium) và đã trở thành một tiêu chuẩn cho phát triển web. CSS là một phần quan trọng của việc phát triển trang web và là một kiến thức cần thiết mà mọi lập trình viên web nên nắm vững.

3. JavaScript

Ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ lập trình JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phía khách hàng (client-side programming language) được sử dụng để tạo ra các trang web động và tương tác với người dùng. JavaScript cho phép lập trình viên tạo ra các hiệu ứng động, kiểm soát các phản hồi của người dùng và thay đổi nội dung trên trang web mà không cần phải tải lại trang.

JavaScript được sử dụng để tạo ra các tính năng tương tác trên trang web bao gồm kiểm tra hình ảnh, mẫu nhập liệu, thay đổi nội dung trang web, xử lý sự kiện và tương tác với các API bên thứ ba. JavaScript cũng được sử dụng để phát triển các ứng dụng web đơn giản, các trò chơi trực tuyến và các tiện ích cho trình duyệt.

JavaScript được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt web hiện đại như Chrome, Firefox, Safari, và Edge. Nó cũng được sử dụng trong nhiều framework và thư viện lập trình phía khách hàng như React, Angular, Vue.js và jQuery.

JavaScript được phát triển bởi Netscape vào năm 1995 và sau đó được chuẩn hóa bởi ECMA International. JavaScript đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất và là một kiến thức cần thiết cho mọi lập trình viên web.

4. PHP: PHP

Ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ lập trình PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ (server-side programming language) được sử dụng để xử lý và tạo ra các trang web động. PHP cho phép lập trình viên tạo ra các ứng dụng web động như trang web thương mại điện tử, các hệ thống quản lý nội dung (CMS), các trang web đa ngôn ngữ và các ứng dụng web khác.

PHP được sử dụng để tạo ra các trang web động bằng cách tương tác với cơ sở dữ liệu, xử lý các yêu cầu và truyền dữ liệu giữa máy chủ và trình duyệt. PHP cũng được sử dụng để xử lý các form đăng ký, các hình thức thanh toán trực tuyến, tạo và gửi email, và tạo các tính năng tương tác khác trên trang web.

PHP được phát triển bởi Rasmus Lerdorf vào năm 1995 và sau đó được phát triển và duy trì bởi một cộng đồng lớn các lập trình viên trên toàn thế giới. PHP được hỗ trợ trên hầu hết các máy chủ web và hệ thống quản lý nội dung như WordPress, Drupal, Joomla và Magento.

PHP cũng được sử dụng để phát triển các ứng dụng web khác như các ứng dụng command-line và các dịch vụ web. Với việc hỗ trợ nhiều framework và thư viện lập trình như Laravel, Symfony và CakePHP, PHP đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất và là một kiến thức cần thiết cho mọi lập trình viên web.

5. Python

Ngôn ngữ lập trình Python

Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng và dễ học, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như phát triển web, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hệ thống máy tính. Python được xem là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay.

Python được sử dụng trong phát triển web để tạo ra các ứng dụng web, các hệ thống quản lý nội dung, các trang web động và các ứng dụng web khác. Nó cũng được sử dụng trong khoa học dữ liệu để xử lý dữ liệu, tạo các mô hình dự đoán và trực quan hóa dữ liệu. Python cũng được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo để tạo ra các mô hình học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Python là một ngôn ngữ lập trình có mã nguồn mở, có cộng đồng lớn và nhiều tài liệu học tập trực tuyến. Python cũng hỗ trợ nhiều thư viện và framework phổ biến như Django và Flask để phát triển các ứng dụng web.

Python còn được sử dụng để phát triển các ứng dụng máy tính, các công cụ quản lý mạng và các ứng dụng điện toán đám mây. Python được hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành và cũng có thể được chạy trên nhiều loại thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị IoT.

Trả lời

Anh/chị đang tìm giải pháp website?
Hãy để lại thông tin, đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí hoàn toàn!
 
Điền thông tin tư vấn
Giao diện website

ĐĂNG KÝ
Bạn cần báo giá chi tiết dịch vụ
Vui lòng để lại thông tin dưới đây
JOIN THE COURSE

Hotline tư vấn: 0932092002