Dịch vụ Email Sever - 123Website

Dịch vụ Email Sever

Mail Economy #1
50.000đ
 • Dung lượng : 5 GB
 • Địa chỉ Email : 5
 • Email Forwarder : 5
 • Mail list : 1
 • Parked Domains : 0
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Mail Economy #2
100.000đ
 • Dung lượng : 10 GB
 • Địa chỉ Email : 20
 • Email Forwarder : 20
 • Mail list : 2
 • Parked Domains : 0
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Mail Server #1
180.000đ
 • Dung lượng : 20 GB
 • Địa chỉ Email : 50
 • Email Forwarder : 50
 • Mail list : 3
 • Parked Domains : 0
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Mail Server #2
300.000đ
 • Dung lượng : 50 GB
 • Địa chỉ Email : 100
 • Email Forwarder : 100
 • Mail list : 10
 • Parked Domains : 2
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Mail Server #3
450.000đ
 • Dung lượng : 100 GB
 • Địa chỉ Email : 200
 • Email Forwarder : 200
 • Mail list : 15
 • Parked Domains : 3
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Mail Server #4
600.000đ
 • Dung lượng : 190 GB
 • Địa chỉ Email : 300
 • Email Forwarder : 300
 • Mail list : 20
 • Parked Domains : 5
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Mail Server #5
750.000đ
 • Dung lượng : 220 GB
 • Địa chỉ Email : 499
 • Email Forwarder : 499
 • Mail list : 40
 • Parked Domains : 7
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Anh/chị đang tìm giải pháp website?
Hãy để lại thông tin, đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí hoàn toàn!
 
Điền thông tin tư vấn
Giao diện website

ĐĂNG KÝ
Bạn cần báo giá chi tiết dịch vụ
Vui lòng để lại thông tin dưới đây
JOIN THE COURSE

Hotline tư vấn: 0932092002